Pleonemia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.