Plethora teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor