Pneumomyelography teriminin tıbbi anlamı; n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.