Pneumonectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer dokusunun bir parçasını çıkarma ameliyatı, pnömonektomi.