Pneumonalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.