Polypeptidemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.