Polypeptide teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.