Polyphagia teriminin tıbbi anlamı; n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.