Posteroinferior teriminin tıbbi anlamı; n. Arka-alt kısımda.