Posteromedial teriminin tıbbi anlamı; a. Arka kısmın ortasında.