Posteromedian teriminin tıbbi anlamı; a. Arka-içyan.