Pressoreceptor teriminin tıbbi anlamı; n. Atardamarların duvarında bulunan ve kan basıncına hassas olan oluşum.