Pressure teriminin tıbbi anlamı; n. Tazzyik, basınç.