Pressure Areas teriminin tıbbi anlamı; Basınç bölgeleri.