Private Hospital teriminin tıbbi anlamı; Özel hastane;