Pro teriminin tıbbi anlamı; pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.