Proaccelerin teriminin tıbbi anlamı; n. See: Factor V.