Aberrometer teriminin tıbbi anlamı;

n. Aberometre: 1. Aberasyon derecesini ölçmeğe (tayine) yarayan alet; 2. Hassas deney ve müşahedelerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt.

Optik sapmaları veya deneydeki herhangi bir hatayı ölçmek için bir alet.