Abietic teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Çam asidi, abyetik asid (C20H30O2). Çamla ilgili.

Köknar veya ürünleri ile ilgili veya bunlarla ilgili; abietik asit olarak da sylvic asit olarak adlandırılır.