Abiatrophy teriminin tıbbi anlamı; n. Hayatiyetin erken ve andojen yokluğu.