Abevacuation teriminin tıbbi anlamı;

n. Noksan veya anormal boşaltım, vücuttaki ifrazatın noksan olarak tahliyesi; Metastaz (salgılar hakkında).

Anormal tahliye, aşırı ya da eksik.