Acathexia teriminin tıbbi anlamı;

n. Vücut sekresyonlarını tumamama.

Acathexia anormal salgı salgılaması için nadiren kullanılan terim.