Acathectic teriminin tıbbi anlamı;

a. Safra pigmentlerini tutma kabiliyetini kaybeden karaciğer hücreleri bu terimle vasıflandırılır, akatektik.

Akateksiye ilişkin nadir kullanılan terim.