Acceleration teriminin tıbbi anlamı;

n. Hızlanma, yükselme (solunum ve nabız gibi kronolojik belli bir bölüm içinde ortalama sayısı bilinen fizyolojik olaylar hk).

Acceleration - Hızlanma
1. nabız hızı olarak bir sabitleme.
2. Fizikte, hız değişiminin zaman oranı.
psikomotor ivmesi, bipolar bozukluğun manik evresinde görüldüğü gibi, iç ve dış uyaranlara cevap olarak fiziksel ve duygusal aşırı aktiviteyi genelleştirmiştir.

Ivme, yanlış telaffuz önlemek.
1. Hızlanma hareketi.
2. Birim zamanda hızdaki artış oranı; yaygın olarak g birimleriyle ifade edilir; ayrıca saniye kare başına santimetre veya fit cinsinden ifade edilir.
3. Doğrusal bir seyirden sapma artış hızı.