Accelerator teriminin tıbbi anlamı;

n. Tacil edne, hızlandıran.

Hızlandırıcı, bir şeyin meydana gelme veya ilerleme hızını artıran bir aracı veya tertibatı hızlandırır.