Adiposity teriminin tıbbi anlamı; n. Şişmanlık, yağlılık, adipozite, obezite.