Adipose Tumo(U)R teriminin tıbbi anlamı; Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, lipom;