Aditus teriminin tıbbi anlamı; n. Ağız,boğaz, girek: Bir boşluğun içine girilecek yer.