Adipsia teriminin tıbbi anlamı; n. Susamama, susuzluk hissetmeme, susama yitimi. adipsi.