Angiohyertonia teriminin tıbbi anlamı; n. Damar büzülmesi, arter spazmı, anjiyohipertoni, anjiyospazm.