Angiogenesis teriminin tıbbi anlamı; n. Damar gelişimi.