Angle's Splint teriminin tıbbi anlamı; Alt ve üst çeneyi birbirine tesbit eden atel;