Angiography, Angiology teriminin tıbbi anlamı; n. Anjiyografi, anjiyoloji: 1. Damar bilgisi, damar bilim (kan ve lenf damarları bahsi); 2. Damar radyografisi.