Anxiety teriminin tıbbi anlamı; n. derin sıkıntı, iç daralması, iç sıkıntısı;