Anxietas teriminin tıbbi anlamı; n. Derin sıkıntı, iç sıkıntısı.