Anxietas Praesenilis teriminin tıbbi anlamı; İhtiyarlık (çökme) başlangıcı huzursuzluğu.