Anxiety Reaction teriminin tıbbi anlamı; Korku, endişe ve aşırı huzursuzlukla belirgin asabi davranış;