Chloruremia teriminin tıbbi anlamı; a. İdrarla itrah edilmesi gereken klorid'lerin kanda birikmesi.