Choana teriminin tıbbi anlamı; n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.