Chloruria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda kloridlerin çoğalması.