Choatic Heart teriminin tıbbi anlamı; Sık ekstrasistoller gösteren kalp;