Cremaster teriminin tıbbi anlamı; a. & n. Asıcı, kreman (kas).