Creature teriminin tıbbi anlamı; n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.