Crede's Method teriminin tıbbi anlamı; n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.