Cremaster Muscle teriminin tıbbi anlamı; Kreamster kası, asıcı kas, musculus cremaster.