Gastroschisis teriminin tıbbi anlamı; n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.