Gastroscope teriminin tıbbi anlamı; n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.