Gastrorrhexis teriminin tıbbi anlamı; n. Mide rüptürü.