Gastroscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Midenin gözle muayenesi, gastroskopi.