Haemagglutination Test For Pregnancy teriminin tıbbi anlamı; Bir çeşit gebelik testi;